Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняЗНО

Кращий учень закладу

 

 

 

Положення про стипендію

Харківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 157

Харківської міської ради Харківської області

«Кращий учень навчального закладу»

 

1. Загальні положення

   Стипендія Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області «Кращий учень навчального закладу» з метою стимулювання інтелектуального і творчого розвитку учнів школи, активізації їх потенційних пізнавальних можливостей, забезпечення економічних і соціальних гарантій самореалізації особистості.

   Започаткування стипендії Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області «Кращий учень навчального закладу» спрямоване на реалізацію права кожної дитини брати участь у науковому, культурному і творчому житті суспільства (ст.31 Конвенції ООН про права дитини), виховання громадянина України і патріота нашого міста, залучення підростаючого покоління до розкриття свого творчого потенціалу, формування інтелекту, духовності як ефективного засобу соціалізації дітей та підлітків.

   Кількість стипендій, розмір та термін виплати встановлюється акціонерним товариством «Теплоенергетичний центр Роганського  промвузла».

   Конкурс претендентів на отримання стипендій відбувається двічі на рік.

   Після видання наказу по Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області  про призначення стипендій учням школи вручаються сертифікати встановленого зразка.

   Стипендіатами можуть бути тільки учні Харківської загальноосвітньої школи                              І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області.

 

2. Кандидати на отримання стипендій.

   2.1. Основними критеріями відбору кандидатів на нагородження стипендією Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області «Кращий учень навчального закладу» є результати оцінювання діяльності учня.

   2.2. Перегляд рішення про призначення стипендії Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області «Кращий учень навчального закладу» може здійснюватись радою школи з подання педагогічної ради.

 

3. Висування кандидатів на нагородження стипендією.

   3.1. Висування на нагородження стипендією Харківської загальноосвітньої школи                  І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області «Кращий учень навчального закладу» учнів школи здійснюється радою навчального закладу.

   3.2. Копію протоколів засідання ради школи, об’єктивні дані про кандидата у термін до 20 червня подаються голові педагогічної ради школи.

   3.3. Педагогічна рада школи до 1 липня розглядає подані матеріали і приймає остаточне рішення шляхом голосування.

   За результатами голосування складається протокол, який передається до ради школи для прийняття рішення.

   3.4. На підставі рішення ради школи видається наказ директора школи.

 

 

 

Директор акціонерного товариства                                          Директор ХЗОШ № 157

«Теплоенергетичний центр                                                       ___________О.В. Винник

Роганського промвузла»                                                            Голова ради школи

 

_______________О.М.Кочеров                                                 __________Т.Ф.Коваленко