Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняМО вчителів початкових класів

 

ПРОФЕСІЙНЕ КРЕДО КАФЕДРИ:

«Учитель не той, хто вчить, а той у кого вчаться»

 

ДЕВІЗ КАФЕДРИ:

«… Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю, пройматися й надихатися силами, що пробудилися в ній».

А. Дістервег

 

Нашими головними завданнями є:

·    пізнавати, діяти, спілкуватися, жити;

·    максимально враховувати індивідуальні здібності учнів;

·    всебічно розвивати дитячу особистість;

·    розкриття та розвиток творчих здібностей учнів початкових класів;

·    активне використання нових педагогічних технологій;

·    виховання і навчання на основі природних задатків молодшого школяра;

·    формування свідомої, активної особистості та громадянина.

 

 

У 2014/2015 навчальному році вчителі початкової школи працюють над темою:

„СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ"

Керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів – Ананко Людмила Іванівна, вчитель першої кваліфікаційної категорії. Працює над методичною темою «Розвиток зв’язного мовлення молодшого школяра». Впроваджує інноваційну програму всебічного розвитку дитини «Крок за кроком», одним з елементів якої є ранкові зустрічі. Практика ранкової зустрічі - один із перших методів орієнтованих на учня , які застосовує вчитель для  створення у класі оточення, яке базується на взаємній повазі, з метою покращення самоконцепції у дітей та підвищення пізнавальної активності учнів.

 

        

 

Презентація досвіду роботи

 

Жеребкіна Алла Фіофанівна – вчитель вищої кваліфікаційної категорії, тема самоосвіти: «Діяльнісний метод, як засіб розвитку особистості дитини та її творчих здібностей на уроках математики».

 

                              

 

Клочко Наталія Василівна - вчитель вищої кваліфікаційної категорії. Пріоритетним напрямком роботи вчителя є розвиток продуктивного мислення учнів на уроках математики.

 

Презентація досвіду роботи

 

Юхименко Ірина Володимирівна - вчитель вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель», впроваджує інтерактивні технології особостісно орієтованого навчання на уроках української мови.

 

Іванченко Ольга Василівна – спеціаліст, у практичній педагогічній діяльності надає перевагу розвитку творчості і фантазії молодих школярів.

 

Гирман Тетяна Олексіївна - вчитель вищої кваліфікаційної категорії, тема самоосвіти: «Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання».

 

Панаріна Оксана Олексіївна - вчитель вищої кваліфікаційної категорії. З метою практичної реалізації технологічного, суб'єкт - суб'єктивного й особистісно зорієнтованого підходів до організації навчально-виховного процесу впроваджує технології розвитку критичного мислення молодших школярів.

 

 

                     

 

Перебийніс Валентина Євгеніївна - вчитель вищої кваліфікаційної категорії. Працює над методичною темою «Збалансоване читання як засіб розвитку читацьких навичок молодших школярів», приймає участь у роботі творчої групи вчителів початкових класів з питань впровадження в практику роботи інноваційної програми «Крок за кроком».

 

 

 

Трембицька Наталія Олександрівна - вчитель першої кваліфікаційної категорії, тема самоосвіти "Використання ігрових моментів на уроках у початковій школі"і.

 

                                    

Гречко Наталія Сергіївна - вчитель вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель». Працює над проблемою «Пріоритети духовного розвитку дитини в аспекті особистісно-орієнтованого навчання».

 

                  

 

Терентьєва Інна Сергіївна - вчитель вищої кваліфікаційної категорії, створює умови для розвитку особистості молодших школярів та формування учнівських компетентностей, працюючи над темою «Форми та методи роботи на уроках основ економіки».

 

 

Панасенко Любов Андріївна - вчитель першої кваліфікаційної категорії, вихователь групи продовженого дня.