Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняНормативні документи

Перелік нормативно – правових актів щодо правової освіти та правового виховання

 

1.Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року;
2.Загальна декларація прав людини  від 10 грудня 1948 року;
3. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року;
4. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року;
5. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року;

6. Закон України «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року;

 6.Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ (зі змінами на 20.11.2012 р.);

 7.Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р.      № 651-ХІV (зі змінами на 16.10.2012 р.);

 8. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001, №2402- ІІІ (зі змінами на 06.11.2012 р.);

 9. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 01.12.1998 року № 281-ХІV (зі змінами на 06.01.2011 р.);

 10. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»  від 15.11.2001 №2789-ІІІ (зі змінами на 06.11.2012 р.);

 11. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 р. № 21/95-ВР (зі змінами на 06.11.2012р.);

 12. Закон України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012              № 5029-VІ (зі змінами на 06.11.2012р.);

  13. Указ Президента України «Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти» від 17.04.2002 р. № 347/2002;

  14. Указ Президента України «Про національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001р. № 992/2001;

 15. Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» від 12.11.1999 р. № 1460/99;

  16. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» від 20.12.2000 р.             № 1396/2000;

  17. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності» від 28.01.2000 року №113/2000;

 18. Указ Президента України «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» від 16.12.2011 р. № 1163/2011;

  19. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» від 11.06.2005 року №1086/2005;

 20. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями» від 23.06.2001 р. №467/2001;

  21. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей» від 04.05.2007 р. № 376/2007;

  22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми» від 25.09.1999 р. № 1768;

 23. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року» від 30.11.2011 р. № 1209-р;

 24. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів  щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» від 12.10.2011 № 1039-р;

 25. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України «Про заходи щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» від 11.01.2012 № 12;

 26. Наказ Міністерства освіти і науки України «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту» від 29.10.2010  № 1023;

27. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики  правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року» від 03.08.2012 №888;

 28. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми» від 01.02.2010  № 59;

 29. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;

 30. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України «Щодо посилення профілактичної роботи у навчальних закладах та організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді» від 20.01.2012 № 1/9-43;

 31. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України «Щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин» від 11.04.2011 №1/9-259;

 32. Лист Міністерства освіти і науки України «Про рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення» від 19.11.2010 № 1/9-838;

 33. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо інформації МВС про стан правопорушень у дитячому середовищі» від 26.01.2012 № 1/9-58;

 34. Заходи Департаменту освіти Харківської міської ради щодо запобігання та профілактики злочинності серед учнів навчальних закладів міста, спрямовані на реалізацію Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 1911-р «Про схвалення концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року»» та Комплексної програми  профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 17.02.2011     № 82-VI;

  35. Комплексна програма профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 17.02.2011 № 82-VI;

  36. Методичні рекомендації з питань попередження правопорушень з боку радикально налаштованих молодіжних організацій (На виконання листа Департаменту освіти Харківської міської ради від 02.03.2011 № 694 та листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 14.02.2011 № 01-12/745 щодо  організації роботи з питань запобігання втягненню неповнолітніх у діяльність радикально налаштованих молодіжних організацій);

  37. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження  Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» від 06.09.2000 року № 434;
  38. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» від 31.10.2011 року № 1243;

39. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.2012 №1/9-557 «Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та виховання»