Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняЗНО

Предметні електронні бази даних

                           

ІСТОРІЯ

/Files/images/Media2.jpg

                                Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії 8клас.-К.-2004

Атлас містить історичні карти,коментарі,запитання для перевірки, ілюстрації. Відображено перебіг політичних подій у світі та в окремих країнах упродовж ХV-ХVІІІ ст., а також створено уяву про стан тогочасної культури й господарства. Подано схеми відомих битв.                     

  /Files/images/IMG_0003.jpg   Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії                                                         9 клас. - К.- 2004                                               

Атлас містить історичні карти,коментарі,запитання для перевірки, ілюстрації. Історичні карти охоплюють другий період Нової історії, від Французької революції кінця ХVІІІ ст. до початку Першої світової війни, а також відображають процеси утворення держав,перебівоєнних дій, стан тогочасної культури та господарства.

Електронний атлас з курсу всесвітня історія 10 клас. - К.- 2006

Історичні карти відображають події та явища світової історії періоду 1914-1939 рр. Коментарі, відеосюжети коментують і доповнюють картографічну інформацію. Ілюстрації допомагають створити уяву про епоху,що вивчається:історичні портрети,політичні плакати, фотодокументи тощо. Запитання за змістом видання дають можливість користувачеві здійснити самоперевірку. Словник допомагає користувачеві орієнтуватися в історичних поняттях та термінах.                     

      Елекронний атлас з історії України для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.-2004                                                                                                        

Історичні карти відображають події та явища вітчизняної історії від доби давньослов`янських племен до сьогодення,тексти коментують тему і доповнюють зміст карти,запитання дають можливість учневі здійснити самоперевірку,ілюстрації у вигляді художніх малюнків тематичного змісту.

Електронний атлас для курсу з історії України 8 клас.-К.-2004

Історичні карти охоплюють період в історії України від Люблінської унії 1569 року до середини ХVІІІ ст.,висвітлюють славну добу нашої історії, звану козацькою ерою, а також надають уяву про утворення держав та союзів, перебіг воєнних дій, стан тогочасних культури та господарства. Тексти подано у хронологічному порядку з посиланнями на ілюстрації. Запитання за змістом видання дають можливість користувачеві здійснити самоперевірку. Ілюстрації допомагають створити уяву про епоху,яка вивчається: історичні портрети,твори мистецтва,архітектура, геральдика,історичні сюжети тощо.

Репетитор з історії України – К. - 2002

Репетитор з історії України – тест, розроблений досвідченими викладачами на підставі програм для абітурієнтів провідних університетів міста Києва.Програма допоможе підготуватися до складання іспиту.Ви маєте відповісти на питання з історії України,які охоплюють період від появи перших цивілізацій на теріторії України і до сьогодення.

ГЕОГРАФІЯ

Електронний атлас для курсу

географія материків та океанів 7 клас. – К.-2004

Карти світу,материків,океанів висвітлюють предмет відповідного курсу географії: знайомлять із загальними географічними закономірностями земної кулі, характеризують природні умови та ресурси материків та океанів, дають уяву про життя різних народів планети та глобальні проблеми людства. Коментарі доповнюють інформацію, подану на картах. Ключові фрагменти текстів доповнені посиланнями на ілюстрації. Запитання за змістом видання дають можливість користувачеві здійснити самоперевірку. Ілюстрації допомагають створити уяву про об`єкти, явища та процеси,що вісвітлюються.

Географія України. Атлас для 8-9 класів.- К. - 2004

Тематичні карти відображають географічне положення України,етапи формування її території,державний устрій,природу та ресурси, населення,промисловість,зовнішньоекономічну діяльність,екологічний стан території країни. Тексти,таблиці,діаграми коментують і доповнюють інформацію,подану на картах. Ілюстрації відображають природу,історичні об`єкти, пам`ятки культури і промисловість України.

Педагогічний програмний засіб Інтегрований електронний комплекс Економічна та соціальна географія світу 10 клас для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.- 2004

АРМ вчителя – найпотужніша система автоматизації роботи вчителя з такими функціями: адміністрування; проведення уроку; моніторинг успішності навчання; конструктор занять і атестацій; перегляд нормативної бази та довідників; оновлення матеріалів через інтернет-портал. Диспетчер навчання - містить усі теми курсу «Економічна та соціальна географія світу»,кожна з яких має багато навчальних матеріалів та різнорівневих контрольних завдань, призначених для самостійного опрацювання учнями.

Електронний атлас «Економічна і соціальна географія світу» для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К. - 2004

Тематичні карти відображають об`єкти, явища та процеси,що передбачені навчальною програмою. Тексти,таблиці, діаграми коментують і доповнюють інформацію,подану на картах. Запитання за змістом видання дають можливість користувачеві здійснити самоперевірку. Ілюстрації розширюють інформаційні можливості видання.

Мультимедийний Атлас мира. –2002

Атлас мира представляет собой огромный труд, вобравший в себя научные исследования ученых разных эпох, континентов, народов и стран. Удобная и быстрая навигация. Мощные тематические карты регионов. Исторические справки и путеводители. Экономические обзоры. Детализированный поиск по наименованиям. Масштабирование любой точки планеты. Это не просто атлас-это настоящая энциклопедия планеты, единая книга знаний, где благодаря удобной системе поиска можно найти любую точку мира и получить о ней справку, за считанные секунды.

Большая детская электронная энциклопедия Земля. – 2003

Цель энциклопедии – рассказать читателям, что известно современной науке о нашей планете, ее форме и размерах, строении недр, рельефе поверхности, составе и свойствах водной и воздушной оболочек, живой природе Земли – о биосфере.

АСТРОНОМІЯ

Бібліотека електронних наочностей. Астрономія. 11 клас . Інститут педагогіки АПН України. Оптичний диск.– К. – 2007

ППЗ складається з 10 основних розділів:

- Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства

- Небесна сфера

-Методи та засоби астрономічних досліджень

-Наша планетна система

-Сонце – найближча зоря

-Зорі.Їх еволюція

-Наша Галактика

-Будова та еволюція Всесвіту

-Життя у Всесвіті

-Найвидатніші астрономи

Большая детская электронная энциклопедия Астрономия. – 2003

Более 80 000 статей. Выдающиеся исследователи Вселенной. Словарь астрономических терминов. Рефераты, видео-материалы, карты… Удобная система поиска и навигации.

БІОЛОГІЯ

Большая детская электронная энциклопедия Животные. – 2003

Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система. Словарь биологических терминов. Более 80 000 статей.

ЕКОНОМІКА

Педагогічний програмний засіб Інтегрований електронний комплекс Економіка 10 клас для загальноосвітніх навчальних закладів. –К. -2004

АРМ вчителя – найпотужніша система автоматизації роботи вчителя з такими функціями:адміністрування;проведення уроку;моніторинг успішності навчання;конструктор занять і атестацій;перегляд нормативної бази та довідників;оновлення матеріалів через інтернет-портал. Диспетчер навчання – містить усі теми курсу «Основи економіки»,кожна з яких має багато навчальних матеріалів та різнорівневих контрольних завдань,призначених для самостійного опрацювання учнями.

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

Словники України. Інтегрована лексикографічна система. Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія.

НАН України. Український мовно – інформаційний фонд 2001

Електронні видання «Словники України» призначене для надання користувачам лексикографічної інформації про слова української мови.

Поети – Харкову. № 1-5 Трансформація.Фільми. Редакція Д.О.Коновалова. – (Електронний диск)

Диск видано за підтримки Харківського міського голови та Харківського міського управління освіти.

Розділи,за якими розподілено інформацію:

1.Г.С.Сковорода;

2.Поети срібного віку;

3.Харків у світовій поезії;

4.Поети – харків`ни;

5.Поезія Великої Вітчизняної війни.

  ЗЕЛЕНИЙ ПАКЕТ (GREEN PACK). КОМПАКТ-ДИСК.

 

Цей компакт-диск (CD-ROM) є елементом навчального комплексу з охорони довкілля та сталогорозвитку

"Зелений пакет". Координатор проектів ОБСЄ в Україні розпочав впровадження проекту "Зелений проект –

Україна" за ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Матеріали "Зеленого пакету"

розроблені Регіональним екологічним центром для Центральної та Східної Європи та адаптовані

українськими фахівцями у галузі освіти та охорони довкілля. 

На додаток до цього ком пакт-диску, "Зелений пакет" містить ще декілька навчальних компонентів, в тому

числі – Посібник для вчителя з планами уроків для вчителів, підбірку екологічних відео кліпів та

навчальних фільмів, а також картки із завданням ( гра "Дилеми"). "Зелений пакет" призначений для

використання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Компакт-диск складається з 22-х тем з охорони довкілля та сталого розвитку, котрі згруповані в п’ять розділів:

1. Компоненти довкілля – повітря, вода, ґрунт та біологічне різноманіття.

2. Зовнішні загрози – урбанізація, шум, відходи та хімікати.

3. Діяльність людини – енергетика, транспорт, промисловість, сільське господарство, лісове господарство

та туризм.

4. Глобальні виклики – зміна клімату, руйнування озонового шару, підкислення, моря і океани.

5. Цінності –суспільство споживання, здоров’я та довкілля, права громадян , наша Земля в майбутньому.