Харківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харьківської області

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняЗНО

Учнівське самоврядування

 

" Шкільне містечко №157"

 

 

Статут

 

Самоврядування "Шкільне містечко - 157" діє згідно зі Статутом, затвердженим директором Харківської Загальноосвітньої середньої школи I - III ступенів № 157 Винник О.В.

1. Загальні положення.
1.1 Самоврядування " Шкільне містечко - 157" створено відповідно до чинного законодавства України, у результаті об"єднання учнів середньої школи № 157 у єдину організацію з назвою " Шкільне містечко - 157".
1.2 Самоврядування створюється і діє на принципах добровільності, рівноправ"я її учасників, самоврядування, законності і гласності, яка не передбачає отримання прибутку від своєї діяльності.
1.3 "Шкільне містечко" є незалежним, неурядовим обєднанням учнів, діяльність якого поширюється на територію Орджонікідзевського району міста Харкова.
1.4 У своїй діяльності Самоврядування керується Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом.
1.5 Повна назва самоврядування українською мовою: "Шкільне містечко - 157".
1.6 Місцезнаходження керівного органу Самоврядування: м. Харків, Орджонікідзевський район, вул. Сергія Грицевця 30.
1.7 Самоврядування створюється за принципами колективного членства.
1.8 Членами самоврядування можуть стати будь - які учні школи № 157, які визнають цей Статут і добровільно виявили бажання вступити до самоврядування та брати участь у її діяльності.
1.9 Члени самоврядування мають рівні права та обовязки перед організацією.
1.10 Члени вступають та вибувають з самоврядування шляхом подачі заяви та рішення Координаційної Ради. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх складу Координаційної Ради.

2. Мета діяльності самоврядування.
2.1 Основною метою діяльності самоврядування є сприяння об"єднвнню зусиль членів самоврядування для добрих і корисних справ, сприяння створенню умов для розвитку здібностей підростаючого покоління та захист інтересів своїх членів, участь дитячого громадського самоврядування у вихованні підростаючого покоління на засадах загальнолюдських цінностей, національних традицій.

3. Завдання самоврядування.3.1 Сприяннязгуртуванню дітей, підлітків та дорослих, з метою вироблення найрізноманітніших форм, методів, програм, спрямованих на виконання додрих і корисних справ, розвиток різноманітних здібностей у підростаючого покоління
3.2 Сприяння вихованню у дітей віри в себе, свої сили, любові до своєї родини, до краю, в якому народилися;
3.3 Сприяння розвитку дитячого самоврядування як уроку громадської свідомості, соціально - громадської активності та культури спілкування, вихованню молодих сучасних лідерів;
3.4 Сприяння пізнанню та примноженню краси природи; 
3.5 Сприяння утвердженню, збереженню та примноженню традицій свого народу;
3.6 Знайомство з історичним минулим Харківщини ;
3.7 Сприяння вихованню підростаючого покоління в дусі поваги до старших, піклування про молодших, своїх рідних, близьких, друзів. Прагнення жити в мирі тва дружбі з дітьми інших народів, прищеплення любові до праці.

4. Права та обовязки самоврядування.
4.1 Представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
4.2 Проводити масові заходи;
4.3 Одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
4.4 Вносити пропозиції до органів влади і управління;
4.5 Укладати угоди з організаціями і підприємствами, з обєднаннями громадян, окремими громодянами, в тому числі іноземними, творчими колективами;
4.6 Вступити в міжнародні громадські самоврядування, підтримувати прямі і міжнародня контакти і звязки;
4.7 Самостійно затверджувати структури і штати, плани роботи, сценарії та положення конкурсів;
4.8 залучити до дитячих заходів дітей з особливими потребами, соціально незахищені групи неповнолітніх;
4.9 Здійснювати розвиток дитячої творчості ( проведення благодійних фестивалів, свят, конкурсів, виставок, конференцій, ансамблей тощо);
4.10 розвивати міжнародні звязки, здійснювати обмін досвідом, співробітництвом з різними міжнародними громадськими організаціями;
4.11 Самоврядування зобовязане здійснювати свою діяльність в імя дітей, виховання їх повноправними громадянами України, створювати умови для всебічного розвитку особистості.

5. Права та обовязки членів самоврядування.

Члени самоврядування мають прво:

5.1 Брати участь у всіх заходах самоврядування;
5.2 Обирати і бути обраними до керівних органів самоврядування, працювати в їх складі; 
5.3 Отримувати інформацію про діяльність самоврядування, вносити до органів Самоврядування пропозиції щодо питань, повязаних зі статутною діяльністю та отримувати на них відповіді;
5.4 Брати участь у розробці та реалізації програмних, цільвих заходів розвитку Самоврядування;
5.5 Захищати свою позицію при виріщенні будь - якого питання самоврядування;
5.6 Використовувати символіку Самоврядування;
5.7 Звертатися до Самоврядування за захистом своїх прав та інтересів;

Члени самоврядування зобовязані:

5.8 Виконувати вимоги Статуту Самоврядування;
5.9 Піклуватися про розвиток Самоврядування;
5.10 Інформувати про свою діяльність;
5.11 Виключення із членів Самоврядування у разі порушення ними положень Статуту здійснює Координаційна Рада. 
 

6. Органи управління самоврядування.
6.1 Управління Самоврядуванням здійснює президент, що є Головою Координаційної Ради.
6.2 Його помічниками в цьому є мер та секрета;
6.3 Постійно діючий виконавчий орган Самоврядування - координаційна Рада (далі КР);
6.4 КР складається зі старост всіх класів з 5 - 11 класи і керується Головою КР.
6.5 КР скликається раз на тиждень у призначений час ( пятниця, після 2 - го уроку);
6.6 Засідання КР проводить Голова.
6.7 Будь - які рішення приімають не менше ніж 2/3 всіх присутніх на засіданні;
6.8 Позачергове засідання проводиться за рішенням Голови, та на вимогу 2/3 членів Самоврядування;
6.9 Голова КР є керівником ( мером ) Самоврядування, який : 
- організовує та керує діяльністю Самоврядування, КР та всіма напрямками роботи самоврядування;
- затверджує плани роботи, сценарії та інші документи;
- діє згідно з законодавством від імені Самоврядування без спеціального доручення, репрезентує Самоврядування у стосунках з органами державної влади та управління, державними та недержавними підпріємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;
- контролює діяльність усїх центрів Самоврядування;
- здійснює загальний контроль і забезпечення виконання програми та проектів Самоврядування, рішень КР.
6.10 У разі відсутності Голови його функції виконує мер.

7. Здійснення міжнародної діяльності.
7.1 Самоврядування має право здійснювати міжнародну діяльність згідно з цим Статутом, нормативно - правовим актами і міжнародними угодами України, згода та обовязковість яких надана Верховною Радою України;
7.2 Міжнародна діяльність здійснюється шляхом участі в міжнародних проектах, міжнародних дитячих обєднаннях, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам права.

8. Порядок внесення змін і доповнень до статуту самоврядування.8.1 Зміни та доповнення до Статуту Самоврядування затверджуються КР. Рішення приймають більшості голосів присутніх на засіданні.
8.2 Про зміни і доповнення, що сталися в Статуті Самоврядування, КР повідомляє в пятиденний термі.