Харківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харьківської області

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняЗНО

Виховна робота

 

Проблема виховної роботи школи : “Всебічне забезпечення соціального розвитку учнів, формування соціально активної особистості через системне включення у процес соціальної взаємодії”.

Метою виховної роботи є виховання високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої особистості, яка наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, сімейними та патріотичними почуттями, є носієм кращих досягнень національної та світової культури, здатним до самоосвіти і самовдосконалення.

Для досягнення цієї мети поставлені завдання:

-    формування національної свідомості і людської гідності;

-    формування політичної і правової культури (поваги до Конституції, законів України, державної символіки, правових норм тощо);

-    формування усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальними правами та свободами і громадянською відповідальністю;

-    виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування власної світоглядної позиції;

-    утвердження принципів загальнолюдської моралі, виховання поваги до інших культур і традицій;

-    забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, формування соціальної активності і професійної компетенції;

-    формування екологічної культури учнів, розуміння необхідності гармонійних відносин з природою;

-    розвиток естетичних потреб і почуттів, охорона й зміцнення фізичного, психічного здоров’я учнів;

-    формування загальношкільного колективу на засадах учнівського самоврядування.

            Організація виховної роботи у ХЗОШ №157 здійснюється у відповідності до нормативно-правових документів:

 1. Конституція України;
 2. Закон України «Про загальну середню освіту»;
 3. Закон України «Про позашкільну освіту»;
 4. Закон України «Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення»;
 5. Закон України «Про охорону дитинства»;
 6. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;
 7. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.);
 8. Національна доктрина розвитку освіти, яка затверджена наказом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002;
 9. Конвенція про права дитини, яка прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року;
 10. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти, яка затверджена колегією Міністерства освіти і науки України 28 лютого 1996 року;
 11. Положення про класного керівника навчального закладу загальної середньої освіти;
 12. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
 13. Концепція громадянської освіти в Україні;
 14. Концепція національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти;
 15. Концепція реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015р. р.;
 16. Комплексна Програма профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015р.р.;
 17. Указ Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 „Про Національну програми правової освіти населення”.