Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняЗНО

Управління

 

У 2014/ 2015 навчальному році

навчальний заклад працює над темами:

 

Педагогічна тема:

 

Створення умов для розвитку і самореалізації особистості під час навчально-виховного процесу

 

 

Методична тема:

 

Упровадження системи компетентністно зорієнтованого навчання з метою створення умов для якісної освіти

 

 

Виховна тема:

 

Всебічне забезпечення соціального розвитку учнів, формування соціально активної особистості через системне включення у процес соціальної взаємодії

 

 

Завдання на 2014/2015 навчальний рік:

 

у методичній роботі:

 

- забезпечити функціонування системи профільного навчання навчальному закладі;

- забезпечити психологічний супровід допрофільного та профільного навчання;

- забезпечити виконання заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

- створити умови для вільного вивчення державної, рідної та іноземної мов;

- використовувати в роботі інноваційні підходи до навчання та виховання, роботи з батьками та громадськістю;

- впроваджувати сучасні освітні технології, створювати умови для реалізації освітніх запитів кожного учня;

- вдосконалювати роботу щодо надання якісної освіти на підставі компетентнісного підходу до навчання й виховання учнів;

- забезпечити підтримку обдарованої молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку;

- спрямовувати методичну роботу на встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів;

- проводити моніторингові дослідження, експертизи якості освіти як основи підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

- підвищувати професійну компетентність педагогів.

 

 

у навчанні:

 

- підвищити рівень якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання в умовах запровадження та реалізації нових Державних стандартів освіти;

- підвищити результативність участі учнів в ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад та в ІІ етапі МАН.

 

 

у вихованні:

 

- виховувати у дітей любов до України, шанобливе ставлення до роду, сім’ї, повагу до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідоме ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формувати громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу українського народу;

- спрямовувати діяльність психологічної служби на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей вразливих категорій, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин;

- забезпечувати подальшу взаємодію з батьками, розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, життєдіяльності навчального закладу тощо;

- прищеплювати школярам культури поведінки і потреби у здоровому способі життя;

- використовувати виховний потенціал системи позашкільної освіти як основи гармонійного розвитку особистості.

 

 

в інформатизації:

 

- формувати інформаційну культуру всіх учасників навчально-виховного процесу;

- використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі вивчення всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності, впроваджувати певні нововведення у навчально-виховний процес;

- забезпечити стовідсоткове заповнення баз даних «Курс: Освіта» для підготовки звітів в ІСУО на початок навчального року та оперативне і якісне їх ведення упродовж навчального року;

- забезпечити 100% оволодіння педагогічними працівниками основами ІКТ;

- забезпечити інформаційне наповнення сайту навчального закладу.

 

 

у створенні здоров’язберігаючого середовища:

 

 - розвивати у дітей і підлітків життєвої компетентності, свідомого ставлення до себе самого, сприяння фізичному зростанню;

- зберігати та зміцнювати фізичне, психічне і духовне здоров'я дитини;

- запроваджувати технології навчання та виховання дітей, які б забезпечували збереження їхнього фізичного та психічного здоров´я, розвантаження;

- забезпечувати повноцінний відпочинок та ефективне оздоровлення дітей, створення належних умов для освітньої культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час шкільних канікул;

- продовжити роботу щодо збільшення охоплення гарячим харчуванням учнів 5 – 11 класів.

 

 

 у покращенні матеріально-технічної бази:

 

- вдосконалювати матеріально-технічну базу навчального закладу відповідно до сучасних вимог;

-  впроваджувати енергозберігаючі заходи;

- продовжити благоустрій території навчального закладу.