Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняЗНО

Положення про преміювання

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про виплату педагогічним працівникам щорічної грошової

винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання

службових обовязків

            Виплата винагороди передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.02 № 1222 “Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених ст.57 Закону України “Про освіту”, ст.25 Закону України “Про загальну середню освіту”.

             Перелік посад педпрацівників, які мають право на вказану винагороду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних працівників і науково-педагогічних працівників”, зі змінами, внесеними відповідно постанові Кабінету Міністрів України              № 660 від 17.05.2002.

       Винагорода виплачується в розмірі до одного посадового окладу, до першого числа жовтня місяця поточного року. Педагогічним працівникам, які звільняються у зв’зку з виходом на пенсію, або  переводяться  на роботу в інший заклад району  винагорода виплачується  до звільнення, переводу.

   Працівники закладу освіти отримують грошову винагороду за такі показники в роботі до 01.10 поточного року:

  1. Керівник закладу освіти – до одного посадового окладу:

            1.1.  за своєчасну підготовку закладу освіти до нового навчального рок;

            1.2. за організацію чіткої роботи працівників закладу, створення відповідного мікроклімату в педколективі;

            1.3. за створення навчально-матеріальної бази закладу, що забезпечує навчально-виховний процес;

            1.4. за створення умов забезпечення охорони життя та здоров’я дітей;

            1.5. за організацію контролю за станом навчально-виховного процесу в закладі освіти.

 

  1. Заступника керівника – до одного посадового окладу:

            2.1. за організацію системи підвищення кваліфікації та професійної майстерності педпрацівників;

            2.2. за створення умов за виконання навчальних програм;

            2.3. за організацію контролю за навчально-виховним процесом, якістю знань, умінь, навичок учнів;

            2.4. за організацію і контроль роботи щодо забезпечення охорони життя і здоров’я вчителів та учнів.

 

  1. Показники виплати винагороди іншим педагогічним працівникам закладу освіти – до одного посадового окладу:

            3.1. за виконання навчальних програм, якість знань і умінь, навичок учнів;

            3.2. за участь у підготовці закладу до нового навчального року;

            3.3. за підвищення кваліфікації та активну участь в науково-методичній роботі;

            3.4. за збереження обладнання та матеріальних цінностей закладу освіти;

3.5. за підготовку дітей до участі  в олімпіадах, конкурсах;

3.6. за якісне виконання обов’язків класного керівника, cтворення мікроклімату в учнівському та батьківському колективах.

 

     4. Призначається винагорода керівником закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом. Керівникам закладів освіти за погодженням з РК профспілки.

 

     5. Працівникам, що мають адміністративні стягнення, винагорода не надається.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 157

 Харківської міської ради Харківської області

 

         На підставі Постанови Кабінету Міністрів України „Про порядок надання грошової щорічної винагороди педагогічним працівникам навчальним закладів державної та комунальної форми власності” від 05.06.2000 № 898, Закону України „Про освіту” ст.57 порядок надання грошової винагороди поширюється на педагогічних працівників школи, крім того тих, які працюють в навчальному закладі за сумісництвом.

         Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам навчального закладу надається за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків за умови досягнення ними успіхів у вихованні дітей, навчанні, професійної підготовці учнів за наступними критеріями:

     -    участь в обласних, міських та районних конкурсах «Школа року»;

-         участь у науково-методичній роботі школи (підготовка і проведення районних та обласних семінарів, керівництво шкільними та районними методичними об’єднаннями, підготовка до участі в районних та обласних олімпіадах старших класів, участь у МАН, підготовка матеріалів до ярмарки педагогічних ідей);

-         творчий підхід до організації навчально-виховного процесу;

-         співробітництво з іншими навчальними закладами системи загальної середньої і вищої освіти, позашкільними установами;

-         внесок у розвиток матеріально-технічної бази школи, створення кабінетів – творчих лабораторій;

-         здійснення зв’язку з батьками у межах програми „Сім’я – школа”;

-         виконання громадських доручень.

          Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за умови відсутності порушень виконавчої і трудової дисципліни.

         Щорічна грошова винагорода здійснюється в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу. Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу.

          Щорічна грошова винагорода керівникам навчальних закладів видається за наказом управління освіти.

          Щорічна грошова винагорода надається відповідно до положення, яке затверджується директором школи за погодженням із профспілковим комітетом на підставі наказу керівника навчального закладу.